Taisyklės apibrėžiančios naudojimosi portalu www.programastatybai.lt sąlygas

Terminai:

www.programastatybai.lt – tai „Programa Statybai“ portalas internete.

Portalo paslaugos – tai „Programa Statybai“ administracijos teikiamos paslaugos vartotojams.

Vartotojai – tai juridiniai ar fiziniai asmenys, praėję portalo Vartotojai registraciją.

1. Sutikimas su portalo taisyklėmis.

Kiekvieną kartą, lankydamiesi www.programastatybai.lt portale, Jūs sutinkate su esamomis sąlygomis ir taisyklėmis bei jų galimais pakeitimais, net jei Jūs apie šiuos pakeitimus nebuvote informuoti asmeniškai. Jūs visiškai sutinkate su pateiktos informacijos turiniu ir forma.

2. Paslaugų kaina ir apmokėjimas

Kai kurios www.programastatybai.lt  portalo paslaugos yra mokamos ir teikiamos tik pasirašius prenumeratos arba reklamos sutartį bei iš anksto apmokėjus. (žr. "Planai").

3. Registracija

Norėdami naudotis pilna portalo informacija, Jūs turite:

4. Slaptažodis

Užsiregistravę gausite asmeninį vartotojo slaptažodį, kurio neturėsite teisės niekam perduoti ar leisti kam nors juo laikinai pasinaudoti. Jūs taip pat privalote dėti visas pastangas, kad slaptažodžiu tyčia ar netyčia nepasinaudotų kiti asmenys, o jei taip atsitiko, nedelsdami privalote pranešti portalo administracijai. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus pasinaudojus Jūsų slaptažodžiu ar Jūsų profilio duomenimis.

5. Paslaugų teikimas

www.programastatybai.lt  portalas veikia ištisą parą, kasdien, išskyrus tuos atvejus, kai atliekami portalo atnaujinimo darbai. Informacija talpinama ir konsultacijos teikiamos tik darbo dienomis darbo valandomis. Minimalūs reikalavimai sėkmingam prisijungimui prie  www.programastatybai.lt  portalo:

6. Jūs sutinkate, jog:

  1. bet kuri portale patalpinta informacija (Turinys), gauta iš portalo Vartotojų ar trečiųjų asmenų, yra jų nuosavybė, todėl Programa Statybai neatsako už tų duomenų klaidas ar netikslumus.
  2. be Programa Statybai sutikimo draudžiama bet kokia forma platinti ir perpardavinėti visą ar dalį informacijos, taip pat draudžiama naudoti informaciją ne pagal šiose taisyklėse numatytą paskirtį ir tvarką.
  3. draudžiama masiškai skanuoti ar siųstis turinį iš portalo, tokiu būdu apkraunant portalo serverį arba užkrėsti portalą virusais, sutrikdant jo darbą.
  4. visos teisės į informaciją portale priklauso Programa Statybai bei yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų.

7. Informacijos talpinimas portale

Talpindami savo informaciją mūsų portale, Jūs sutinkate, jog visa atsakomybė už patalpintos informacijos turinį priklauso Jums, taip pat:

  1. Jūs garantuojate, jog turite visas teises į Jūsų pateiktą informaciją.
  2. Jūs suteikiate mums visas teises nemokamai dalinai ar pilnai naudoti Jūsų duomenis įvairiose formatuose ir laikmenose dabar ir ateityje, t.y., archyvuoti, kopijuoti, keisti, viešai publikuoti, platinti, adaptuoti, išversti, kompiliuoti.
  3. Jūs suteikiate mums visas teises publikuoti informaciją, kurios turiniui gali būti taikomos trečiųjų asmenų autorinės teisės. Programa Statybai neatsako už Vartotojo pateiktą informaciją, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų intelektualinę nuosavybę ar vartotojų teises.
  4. Jūs sutinkate, jog portalo administracija be jokio išankstinio perspėjimo turi teisę (bet ne pareigą) Jūsų patalpintą informaciją savo nuožiūra sutrumpinti, apriboti jos publikavimą ar visai ištrinti iš duomenų bazės, jei manys, jog tai būtina.
  5. Patalpinus informaciją "Konkursai" ar "Įvairūs darbai" skiltyje būtina teigti atsakymus ar informuoti apie konkurso statusą (nugalėtoją, nutraukimą, konkurso pratęsimą ar kt.) konkurso dalyvius (Tiekėjus).
  6. Ignuorojant portalo taisyklės galite būti šalinamas iš portalo sistemos.

Vartotojas neturi teisės:

8. Portalo administracijos teisės

Portalo administracija:

9. Vartotojo atsakomybė:

Jūs sutinkate, jog bet kokie Jūsų veiksmai, susiję su programinės įrangos, duomenų bazės sugadinimu, neteisingos informacijos portale patalpinimu, ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimu, taip pat su informacijos neteisėtu platinimu ar perpardavinėjimu, gali būti traktuojami kaip šių sąlygų pažeidimas. Tokiu atveju portalo administracija gali taikyti LR įstatymais numatytas sankcijas.

Programa Statybai turi teises anuliuoti Vartotojo galimybes naudotis portalu, jei:

10. Atsakomybės ribojimas

Programa Statybai  negarantuoja, jog bet kuri portalo dalis ar skyrius visuomet veiks sklandžiai, be nutrūkimų, saugiai.  Programa Statybai neatsako už galimai pasitaikančius virusus portale ar talpinamuose failuose, kuriuos Jūs galite parsisiųsti. Naudodamiesi portalu, Jūs suprantate riziką ir sutinkate, jog Jūsų kompiuteriai gali būti užkrėsti virusais. Programa Statybai neatsako už Jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusiais su negautomis pajamomis, autoriniais atlyginimais, ar kitokiomis išmokomis, susijusiomis su šio portalo pilnu ar daliniu naudojimu.

11. Teisių įtvirtinimas

Programa Statybai  patvirtina savo teises į visas savo autorines teises, prekės ženklus, patentus, komercines paslaptis ir visa kita, kas yra sukuriama ir patalpinama portale.

12. Informavimas dėl autorinių teisių pažeidimų

Jei manote, jog mūsų portale patalpinta informacija pažeidžia Jūsų autorines teises ar intelektualinę nuosavybę, nedelsdami susisiekite su mumis.

13. Galiojantys įstatymai

Jei kuri nors šių taisyklių dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama pagal LR įstatymus, likusios taisyklių dalys lieka galioti.Vieta jūsų reklamai

Tapkite pasiekiamiausiais portalo paslaugų teikėjais!