KLAUSIMAI / ATSAKYMAI

 

1. Ar gali MB samdyti asmenį, vykdantį individualiąją veiklą pagal pažymą su tokia pat veikla

kaip ir MB?

Nors MB ir asmens vykdoma veikla sutampa, tai nelemia darbo santykių pripažinimo. Tačiau gali

paaiškėti, jog paslaugų teikimo sutartis su individualią veiklą vykdančiu asmeniu buvo sudaryta vietoje jo

įdarbinimo (darbo sutarties). Tokiu atveju sudaryta paslaugų teikimo sutartis gali būti perkvalifikuotas į darbo

santykius ir išmokėtos sumos apmokestintos kaip darbo užmokestis.

Mokesčių administratorius, vertindamas su individualiąją veiklą vykdančiu asmeniu sudarytus

sandorius, visuomet kreipia dėmesį į tai, ar gyventojo individuali veikla tikrai yra savarankiška veikla.

Individualiąją veiklą vykdančio gyventojo santykiuose su kita sandorio šalimi neturi būti darbo santykiams

būdingų požymių. Tam, kad sandoris su individualiąją veiklą vykdančiu asmeniu nebūtų perkvalifikuotas į

darbo santykius, gyventojo veikla turi atitikti du esminius individualiosios veiklos požymius:

1. tęstinumo, t. y. jei gyventojas suteikia vienkartinę paslaugą arba teikia ilgalaikes paslaugas

vienintelei paslaugų užsakovei –MB, tokiu atveju yra didelė tikimybė, jog tokios paslaugos nebus laikomos

individualiosios veiklos vykdymo požymiu;

2. savarankiškumo, t. y. gyventojo veikla yra savarankiška, kai jo santykiuose su kita sandorio puse

nėra darbo santykiams būdingų požymių (susitarimo dėl mokėjimo už darbą, darbo vietos, darbo funkcijų,

pavaldumo, kontrolės ir pan.), gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats apmoka

savo išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu, pats organizuoja savo darbą ir panašiai.

Taigi, jei individualiąją veiklą pagal pažymą vykdančio asmens veikla atitiks savarankiškos veiklos

požymius, asmens suteiktos paslaugos neturėtų būti perkvalifikuotos į darbo santykius. Tačiau jeigu faktų ir

aplinkybių visuma parodytų, kad tarp įmonės ir gyventojo susiklostė darbo santykiai, mokesčių apskaičiavimo

tikslais pajamos galėtų būti perkvalifikuotos ir apmokestintos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.Vieta jūsų reklamai

Tapkite pasiekiamiausiais portalo paslaugų teikėjais!